انتصاب اعضاي جديد شوراي دانشگاه خاتم

۱۲:۰۱
۱۴۰۰/۶/۳۰

انتصاب اعضاي جديد شوراي دانشگاه خاتم

 

با حکم ریاست محترم دانشگاه در تاریخ 1400/06/17، سركار خانم دكتر شهين اعواني، سركار خانم دكتر ندا معنوي‌زاده، جناب آقای دکتر سیدحسین رضوی حاجی آقا و جناب آقای دکتر محمد مروتی به مدت 2 سال به عضويت شوراي دانشگاه منصوب شدند.


انتصاب
دانشگاه خاتم
شورای دانشگاه خاتم