انتصاب مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و کیفیت آموزشی

۰۸:۵۶
۱۴۰۰/۷/۲۹

انتصاب مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و کیفیت آموزشی

 

با حکم ریاست محترم دانشگاه در تاریخ 1400/07/12، جناب آقای دکتر سید رضا جلال‌زاده به مدت 3 سال به مقام مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی و کیفیت آموزشی دانشگاه منصوب شدند.


ارزیابی و نظارت
انتصاب
انتصاب مدیران
دانشگاه