درباره نشریه: JNRAA


 

نشریه‌ی پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی

 

 

مجله‌ی "پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی"، با هدف انتشار یافته­‌های مطالعات علمی-پژوهشی توسط دانشگاه خاتم راه‌اندازی شده‌ است. پس از انتشار سه شماره‌، مجله، جهت داوری و تعیین سطح علمی به وزارت علوم ارسال خواهد شد و در صورت اخذ مجوز علمی-پژوهشی، امتیاز مذکور به مقالات سه شماره‌ی اول نیز تخصیص خواهد یافت.

 

 

 

اعضای هیات تحریریه


 

 

  • دکتر رضوان حجازی (استاد تمام دانشگاه خاتم)

 

  • دکتر محسن خوش طینت (دانش‌یار دانشگاه خاتم)

 

  • دکتر نظام الدین رحیمیان (استادیار دانشگاه خاتم)

 

  • دکتر قاسم بولو (دانش‌یار دانشگاه علامه طباطبایی)

 

  • دکتر علی رحمانی (دانش‌یار دانشگاه الزهرا)

 

  • دکتر فرزانه نصیرزاده (دانش‌یار دانشگاه فردوسی مشهد)

 

  • دکتر شهناز مشایخ (دانش‌یار دانشگاه الزهرا)

 

 

  • صاحب امتیاز: دانشگاه خاتم
  • مدیر مسئول: دکتر مجید قاسمی
  • سردبیر: دکتر رضوان حجازی