آخر هفته با اینترنت اشیا

آخر هفته با اینترنت اشیا - کشاورزی
زمان شروع
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
زمان پایان
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: دانشگاه خاتم
کارگاه آموزشی اینترنت اشیا خاتم
زمان شروع
دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
زمان پایان
دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ ساعت ۱۶:۳۰
مکان: دانشگاه خاتم