یک‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ - ۰۲:۲۹

 

شرايط عمومي وجوه حمایتی دانشگاه خاتم در كليه‌ی رشته‌ها:

 

 • معاف از پرداخت شهریه برای رتبه‌های 1 تا 200 در بدو ورود

 

 • برخورداری از كمك هزينه‌ی تحصيلي مصوب شوراي دانشگاه برای رتبه‌های 1 تا 50

 

 • برخورداری از 50% كمك هزينه‌ی تحصيلي مصوب شوراي دانشگاه برای رتبه‌های 51 تا 100

 

 • حايزين رتبه‌هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه‌ (اول تا سوم) معدل بالای 17 باشند، (در هر نيمسال معرفي شوند) كماكان از امتيازات فوق بهره‌مند خواهند بود.

 

 • دانشجويان كارشناسي‌ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته‌ی تحصيلي و در ارتباط با پايان‌نامه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي و يا كنفرانس‌هاي علمي و بين المللي از مزاياي مالي آيين‌نامه‌ی آموزشي برخوردار خواهند شد.

 

 • دانشجويان از وام شهريه‌ی دانشجويي براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان بهره‌مند خواهند شد.

 

شرايط اختصاصی وجوه حمایتی دانشگاه خاتم در رشته-گرایش‌های زیر:

 

شرايط خاص رشته‌ی علوم اقتصادي گرايش‌هاي اقتصاد نظري، اقتصاد انرژي و توسعه‌ی اقتصادي و برنامه‌ريزي دانشگاه خاتم:

 

 • بهره‌گيري از اساتيد دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌هاي برتر بين‌المللی

 

 • معافيت از پرداخت شهريه

 

 • پرداخت كمك هزينه‌ی تحصيلي ماهيانه، در قبال فعاليت موثر تمام وقت آموزشي و پژوهشی

 

 • اولويت دعوت به همكاري در هلدينگ‌هاي گروه مالي پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط پس از فراغت از تحصيل

 

 • تأمين هزينه‌ی شركت در كنفرانس‌هاي علمي بين‌المللي براي ارائه‌ی مقالات علمي پذيرفته شده و چاپ آن در مجلات علمي بين‌المللی

 

 • ارائه‌ی تسهيلات اسكان به دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نیستند.

 

"اين تسهيلات براي حايزين شرايط صرفاً در مدت تحصيل سنوات قانوني حداكثر 5 ترم قابل اجراء بوده و در صورت عدم حفظ كيفيت قابل قبول تحصيلي و بروز ركود علمي و يا استفاده از سنوات تحصيلي مازاد، تسهيلات اعطايي قطع خواهد شد و دانشجو مشمول پرداخت شهريه خواهد شد." به منظور كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط، به صفحه‌ی اينترنتی khatam.ac.ir/teias مراجعه نموده و يا با شماره‌ی 89174611-021 تماس حاصل فرمايید.

 

شرايط خاص رشته‌ی مهندسي كامپيوتر، گرايش علوم داده دانشگاه خاتم:

 

 • بهره‌گيري از اساتيد دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌هاي برتر بين‌المللی

 

 • معافيت از پرداخت شهريه

 

 • پرداخت كمك هزينه‌ی تحصيلي ماهيانه، در قبال فعاليت موثر تمام وقت آموزشي و پژوهشی

 

 • اولويت دعوت به همكاري در هلدينگ‌هاي گروه مالي پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط پس از فراغت از تحصيل

 

 • تأمين هزينه‌ی شركت در كنفرانس‌هاي علمي بين‌المللي براي ارائه‌ی مقالات علمي پذيرفته شده و چاپ آن در مجلات علمي بين‌المللی

 

 • ارائه‌ی تسهيلات اسكان به دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نیستند.

 

"اين تسهيلات براي حايزين شرايط صرفاً در مدت تحصيل سنوات قانوني حداكثر 5 ترم قابل اجراء بوده و در صورت عدم حفظ كيفيت قابل قبول تحصيلي و بروز ركود علمي و يا استفاده از سنوات تحصيلي مازاد، تسهيلات اعطايي قطع خواهد شد و دانشجو مشمول پرداخت شهريه خواهد شد." به منظور كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط، به صفحه‌ی اينترنتی khatam.ac.ir/teias مراجعه نموده و يا با شماره‌ی 89174611-021 تماس حاصل فرمايید.

 

شرايط خاص رشته‌ی مواد، انرژي‌ها، و فناوري‌هاي كوانتومي (شرایط اختصاصی دوره):

 

 • انتخاب بر اساس كنكور سراسري و مصاحبه‌ی علمی

 

 • برگزاري دوره به صورت مشترك با دانشگاه‌هاي سوربن و پاريس فرانسه

 

 • امكان انجام پروژه‌هاي مشترك در مراكز تحقيقاتي بين‌المللی

 

 • معافيت از پرداخت شهريه

 

 • امكان دريافت بورس تحصيلي در ايران و فرانسه

 

 • اشتغال به عنوان دستيار پژوهشي در پروژه‌هاي دوره و پس از اتمام تحصيل

 

 • دريافت تسهيلات شتابدهي و سرمايه‌گذاري در صورت رسيدن به محصول در پروژه‌ها

 

به منظور كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط، به صفحه‌ی اينترنتی khatam.ac.ir گروه کوانتوم مراجعه نموده و يا با شماره‌ی 89174102-021 تماس حاصل فرمايید.

 

شرايط خاص رشته‌ی نانو مواد (شرایط اختصاصی دوره):

 

 • امكان دريافت تسهيلات تحصيلی

 

 • امكان انجام پروژه‌هاي مشترك در دانشگاه‌هاي برتر بين المللی

 

 • اشتغال به عنوان دستيار پژوهشي در پروژه‌هاي دوره و پس از اتمام تحصيل

 

 • دريافت تسهيلات شتابدهي و سرمايه‌گذاري در صورت رسيدن به محصول در پروژه‌ها

 

به منظور كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط، به صفحه‌ی اينترنتی khatam.ac.ir گروه کوانتوم مراجعه نموده و يا با شماره‌ی 89174102-021 تماس حاصل فرمايید.

 

شرايط خاص رشته‌ی مالي، گرايش مهندسي مالي و بانك‌داري دانشگاه خاتم:

 

 • بهره‌گيري از اساتيد دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌هاي برتر بين‌المللی در رشته‌ی اقتصاد، مالی و ریسک

 

 • معافيت از پرداخت شهريه

 

 • پرداخت كمك هزينه‌ی تحصيلي ماهيانه، در قبال فعاليت موثر تمام وقت آموزشي و پژوهشی در دانشگاه

 

 • طي دوره‌ی كارورزي تعريف شده حسب تشخيص و اعلام گروه در هلدينگ‌هاي گروه مالي پاسارگاد

 

 • اولويت دعوت به همكاري در هلدينگ‌هاي گروه مالي پاسارگاد در صورت احراز كامل شرايط مرتبط پس از فراغت از تحصيل

 

 • تأمين هزينه‌ی شركت در كنفرانس‌هاي علمي بين‌المللي براي ارائه‌ی مقالات علمي پذيرفته شده و چاپ آن در مجلات علمي بين‌المللی

 

 • ارائه‌ی تسهيلات اسكان به دانشجوياني كه ساكن شهر تهران نیستند.

 

"اين تسهيلات براي حايزين شرايط صرفاً در مدت تحصيل سنوات قانوني حداكثر 5 ترم قابل اجراء بوده و در صورت عدم حفظ كيفيت قابل قبول تحصيلي و بروز ركود علمي و يا استفاده از سنوات تحصيلي مازاد، تسهيلات اعطايي قطع خواهد شد و دانشجو مشمول پرداخت شهريه خواهد شد." به منظور كسب اطلاعات بيشتر داوطلبان واجد شرايط، به صفحه‌ی اينترنتی khatam.ac.ir گروه مالی مراجعه نموده و يا با شماره‌ی 89174660-021 تماس حاصل فرمايید.