گروه فناوری های همگرا

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

خشایار خازن
خشایار خازن

سمت:
مدیر گروه مهندسی فناوری های همگرا
گروه آموزشی:
گروه فناوری های همگرا
شماره داخلی:
02189174197
ایمیل:
kh.khazen@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

داود نصراصفهانی
داود نصراصفهانی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی فناوری های همگرا
گروه آموزشی:
گروه فناوری های همگرا
شماره داخلی:
02189174185
ایمیل:
d.nasr@Khatam.ac.ir
علیرضا متقی زاده
علیرضا متقی زاده

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی فناوری های همگرا
گروه آموزشی:
گروه فناوری های همگرا
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
a.mottaghizadeh@Khatam.ac.ir
آتیه زمانی
آتیه زمانی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی فناوری های همگرا
گروه آموزشی:
گروه فناوری های همگرا
شماره داخلی:
02189174182
ایمیل:
atieh.zamani@piais.ir