گروه مهندسی برق

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

عبداله شمیسا
عبداله شمیسا

سمت:
مدیر گروه مهندسی برق
گروه آموزشی:
گروه مهندسی برق
شماره داخلی:
02189174111
ایمیل:
a.shamisa@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی