گروه مدیریت

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

عباسعلی حاجی کریمی ساری
عباسعلی حاجی کریمی ساری

سمت:
مدیر گروه مدیریت
گروه آموزشی:
گروه مدیریت
شماره داخلی:
02189174687
ایمیل:
a.hajikarimi@khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

سیدحسین رضوی حاجی آقا
سیدحسین رضوی حاجی آقا

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مدیریت
گروه آموزشی:
گروه مدیریت
شماره داخلی:
02189174630
ایمیل:
h.razavi@Khatam.ac.ir
فاطمه کریمی جعفری
فاطمه کریمی جعفری

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مدیریت
گروه آموزشی:
گروه مدیریت
شماره داخلی:
02189174657
ایمیل:
f.karimijafari@Khatam.ac.ir
سیدرضا جلال زاده
سیدرضا جلال زاده

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مدیریت
گروه آموزشی:
گروه مدیریت
شماره داخلی:
02189174656
ایمیل:
r.jalalzadeh@Khatam.ac.ir
سونا بایرام زاده
سونا بایرام زاده

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مدیریت
گروه آموزشی:
گروه مدیریت
شماره داخلی:
02189174649
ایمیل:
s.bayramzadeh@Khatam.ac.ir
مریم دانشور
مریم دانشور

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مدیریت
گروه آموزشی:
گروه مدیریت
شماره داخلی:
02189174631
ایمیل:
m.daneshvar@Khatam.ac.ir