گروه مالی و مدیریت ریسک

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

سعید رحیمیان
سعید رحیمیان

سمت:
مدیر گروه مالی و مدیریت ریسک
گروه آموزشی:
گروه مالی و مدیریت ریسک
شماره داخلی:
02189174637
ایمیل:
s.rahimian@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

محمد علی رستگار سرخه
محمد علی رستگار سرخه

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مالی و مدیریت ریسک
گروه آموزشی:
گروه مالی و مدیریت ریسک
شماره داخلی:
02189174661
ایمیل:
m.rastegar@Khatam.ac.ir
احمد پویانفر
احمد پویانفر

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مالی و مدیریت ریسک
گروه آموزشی:
گروه مالی و مدیریت ریسک
شماره داخلی:
02189174636
ایمیل:
a.pouyanfar@Khatam.ac.ir
رباب کلانتری
رباب کلانتری

سمت:
عضو هیئت علمی گروه مالی و مدیریت ریسک
گروه آموزشی:
گروه مالی و مدیریت ریسک
شماره داخلی:
02189174660
ایمیل:
r.kalantari@Khatam.ac.ir