گروه روانشناسی و علوم تربیتی

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

آناهیتا خدابخشی کولایی
آناهیتا خدابخشی کولایی

سمت:
مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی:
گروه روانشناسی و علوم تربیتی
شماره داخلی:
02189174119
ایمیل:
a.khodabakhshid@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

مرضیه هاشمی
مرضیه هاشمی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی:
گروه روانشناسی و علوم تربیتی
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
m.hashemi2@Khatam.ac.ir
عبدالرحیم نوه ابراهیم
عبدالرحیم نوه ابراهیم

سمت:
عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی:
گروه روانشناسی و علوم تربیتی
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
a.navehebrahim@Khatam.ac.ir
ماندانا نیکنام
ماندانا نیکنام

سمت:
عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی:
گروه روانشناسی و علوم تربیتی
شماره داخلی:
02189174121
ایمیل:
m.niknam@Khatam.ac.ir