گروه فلسفه

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

شهین اعوانی
شهین اعوانی

سمت:
مدیر گروه فلسفه
گروه آموزشی:
گروه فلسفه
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
sh.awani@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

سیدحمید طالب زاده
سیدحمید طالب زاده

سمت:
عضو هیئت علمی گروه فلسفه
گروه آموزشی:
گروه فلسفه
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
h.talebzadeh@Khatam.ac.ir