گروه اقتصاد

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

شعله باقری پرمهر
شعله باقری پرمهر

سمت:
مدیر گروه اقتصاد
گروه آموزشی:
گروه اقتصاد
شماره داخلی:
02189174633
ایمیل:
sh.bagheripormehr@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

محمد مروتی شریف آبادی
محمد مروتی شریف آبادی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
گروه آموزشی:
گروه اقتصاد
شماره داخلی:
02189174607
ایمیل:
m.morovati@Khatam.ac.ir
لیلا شیوا
لیلا شیوا

سمت:
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
گروه آموزشی:
گروه اقتصاد
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
l.shiva@Khatam.ac.ir
مهدی حیدری
مهدی حیدری

سمت:
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
گروه آموزشی:
گروه اقتصاد
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
m.heidari@Khatam.ac.ir
بهرنگ کمالی شهدادی
بهرنگ کمالی شهدادی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
گروه آموزشی:
گروه اقتصاد
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
b.kamali@Khatam.ac.ir
محمدمهدی موسوی
محمدمهدی موسوی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
گروه آموزشی:
گروه اقتصاد
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
m.mosavi@khatam.ac.ir
هاترا وقوعی
هاترا وقوعی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
گروه آموزشی:
گروه اقتصاد
شماره داخلی:
02189174632
ایمیل:
h.voghouei@Khatam.ac.ir