گروه حقوق

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

سیدکمال سجادی
سیدکمال سجادی

سمت:
مدیر گروه حقوق
گروه آموزشی:
گروه حقوق
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
k.sajjadi@Khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

مصطفی نورالهی
مصطفی نورالهی

سمت:
عضو هیئت علمی گروه حقوق
گروه آموزشی:
گروه حقوق
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
m.nourollahi@Khatam.ac.ir
محمد صادق لبانی مطلق
محمد صادق لبانی مطلق

سمت:
عضو هیئت علمی گروه حقوق
گروه آموزشی:
گروه حقوق
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
m.labbani@Khatam.ac.ir