گروه آموزش زبان انگلیسی

  • اعضای هیئت علمی
  • دروس رشته
  • برنامه کلاسی
  • پایان‌نامه‌های مصوب
  • اطلاعیه‌های گروه
اساتیدی که در حال حاضر مشغول تدریس در این گروه می باشند عبارت‌اند از:

مدیر / سرپرست گروه

محمدمهدی حاج ملک
محمدمهدی حاج ملک

سمت:
مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی:
گروه آموزش زبان انگلیسی
شماره داخلی:
02189174129
ایمیل:
m.hajmalek@khatam.ac.ir


اعضای هیئت علمی

محمد خطیب
محمد خطیب

سمت:
عضو هیئت علمی گروه آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی:
گروه آموزش زبان انگلیسی
شماره داخلی:
02189170000
ایمیل:
m.khatib@Khatam.ac.ir
هدا شب رنگ
هدا شب رنگ

سمت:
عضو هیئت علمی گروه آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی:
گروه آموزش زبان انگلیسی
شماره داخلی:
02189174130
ایمیل:
h.shabrang@Khatam.ac.ir