گروه مالي

از سال 1378 مباحث مربوط به مالی تحت عنوان رشته مدیریت مالی (financial management) در برخی از دانشگاه های به صورت متمرکز و مستقل از سایر رشته ها وارد مقطع تحصیلات تکمیلی گردید. در سال 1386 نیز دانشکده های علوم پایه با راه اندازی گرایش ریاضی مالی (financial mathematics) در مقطع کارشناسی ارشد، نسبت به آموزش مفاهیم ریاضی مالی برای دانشجویان ریاضی اقدام نمودند. همچنین از سال 1388 رشته مهندسی مالی در دانشکده های مهندسی با جذب فارغ التحصیلان مهندسی صنایع راه اندازی گردید. در رشته "مدیریت مالی" تمرکز اصلی بر آموزش یکسری مفاهیم مالی مقدماتی برای متخصصین مدیریت بود. در دانشکده های ریاضی نیز عمده تمرکز بر ریاضیات پیشرفته مالی بدون توجه به کاربرد آن در بازار کار ایران قرار داشت. در دانشکده های مهندسی نیز بدلیل نبود دانش مالی ترکیبی از تکنیک های کمی همراه با مطالب محدودی از مالی مطرح می گردید.

از آنجا که به صورت سنتی در ایران مباحث مالی در دانشکده های مدیریت و حسابداری همراه با رشته های مذکور تدریس می گردیده بنابراین در حال حاضر نیز همچنان تصور بر این است که رشته مالی با رشته های مدیریت و حسابداری نزدیکی بیشتری داشته باشد. در حالی که این تصور با توجه به واقعیت های جهانی کاملا نادرست بوده و قرابت و آمیختگی این رشته با ریاضیات و اقتصاد بمراتب بیشتر می باشد. شاهد این مدعا می تواند شرایط پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی مالی در دانشگاه های معتبر دنیا باشد که عمدتا از فاغ التحصیلان رشته ای ریاضی، آمار، کامپیوتر و اقتصاد نسبت به جذب اقدام می نمایند.

حوزه های مالی را در سطح آکادمیک می توان به ریاضی مالی، سرمایه گذاری، مالی شرکتی، ریسک و مشتقه ها، اقتصاد مالی و مالی رفتاری تفکیک نمود. عمده مفاهیم و نظریه های مورد بررسی در این رشته عمدتا از علوم ریاضیات، اقتصاد و روانشناسی  و علوم کامپیوتر می باشند.

در راستای تربیت متخصصین مالی و ارتقا سطح علمی کشور در حوزه مالی، رشته مالی  (finance) در سال 1391 با 6 گرایش و در جهت اصلاح دیدگاه های جاری و برطرف نمودن نیازمندی های صنعت مورد تصویب وزارت علوم قرارگرفته است. دانشگاه خاتم نیز از سال 1392 نسبت به جذب دانشجویان این رشته در دو گرایش بانکداری و مهندسی مالی و ریسک اقدام نمود.

با توجه به طرح درس برنامه ریزی شده برای دانشجویان مالی با دو گرایش فوق، هدف از برگزاری گرایش بانکداری، پرورش متخصصین با توانمندی مدلسازی ریسک های بانکی و ارزیابی و تامین مالی پروژه ها می باشد. همچنین هدف در نظر گرفته شده برای فارغ التحصیلان گرایش مهندسی مالی و ریسک، کسب توانمندی در طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی و مدلسازی ریسک در بازارهای مالی می باشد.

بدین ترتیب انتظار بر این است که فارغ التحصیلان گرایش بانکداری در صنعت بانکداری، تامین سرمایه و مشاروه تامین مالی قادر به فعالیت باشند. همچنین پیش بینی می شود که فارغ التحصیلان با گرایش مهندسی مالی و ریسک بتوانند در صنعت تامین سرمایه، بورس ها، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مشغول به کار شوند.

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مالی، حقوق مالی و مهندسی مالی و مدیریت ریسک-

مصوب چهارمین جلسه گروه مالی- 24/3/94

 

مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 

 

مالی- بانکداری

 

 

 

درس

نوع

واحد

درس

نوع

واحد

ترم 1

مدلسازی مالی

(آشنایی با اکسل و متلب)

پایه

2

مدلسازی مالی

(آشنایی با اکسل و متلب)

پایه

2

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

(تحلیل تکنیکال)

پایه

2

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

(آشنایی با صورت های مالی بانک ها)

پایه

2

بازارها و نهادهای مالی

پایه

2

بازارها و نهادهای مالی

پایه

2

علوم و ریاضی اکچوری

(ریاضی مالی)

اختیاری

2

علوم و ریاضی اکچوری

(ریاضی مالی)

اختیاری

2

زبان تخصصی مالی

(مهندسی مالی)

جبرانی

2

زبان تخصصی مالی (بانکی)

جبرانی

2

ترم 2

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

پایه

2

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

پایه

2

مهندسی مالی و ریسک

(مهندسی مالی 1)

پایه

2

مهندسی مالی و ریسک

(مهندسی مالی 1)

پایه

2

 فرایندهای تصادفی در مالی

تخصصی

2

مدیریت بانک و بانکداری اسلامی

تخصصی

2

تئوری های سازمان و مدیریت

(مدلسازی ریسک)

پایه

2

تئوری های سازمان و مدیریت

(مدلسازی ریسک)

پایه

2

اقتصادسنجی مالی

پایه

2

ارزشیابی سرمایه گذاری ها

اختیاری

2

ترم 3

ارزشیابی سرمایه گذاری ها

اختیاری

2

اقتصادسنجی مالی

پایه

2

مدیریت مالی پیشرفته

(سری های زمانی مالی)

پایه

2

مدیریت مالی پیشرفته

(تامین مالی پروژه ها)

پایه

2

مهندسی مالی پیشرفته

(مهندسی مالی 2)

تخصصی

2

بانکداری بین الملل

تخصصی

2

ابزارهای مالی اسلامی

(اوراق بهادار با درآمد ثابت)

تخصصی

2

مدیریت ریسک در بانک ها

تخصصی

2

روش تحقیق

جبرانی

2

روش تحقیق

جبرانی

2

ترم 4

پایان نامه

 

6

پایان نامه

 

6

 

 

برای دریافت فایل دروس کارشناسی ارشد مالی بانکداری بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

دروس دوره مالی - گرایش بانکداری

محورهای پژوهشی مورد تایید گروه جهت انتخاب موضوع پایان نامه

گرایش

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

مالی- گرایش بانکداری

مدیریت بانکی با تمرکز بر ریسک در بانک

ارزیابی و تامین مالی پروژه ها

اولویت های پژوهشی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مالی- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی

مدلسازی ریسک در بازارهای مالی

اولویت های پژوهشی گرایش بانکداری

 

 

برنامه درسی نیمسال اول 1401-1400 گروه مالی

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از

تا

اول

مدیریت مالی پیشرفته

شنبه

16

18

4006

حیدری

بانکداری

1400/11/02

13

15

اول

تحلیل آماری

شنبه

14

16

4006

حبیب نیا

بانکداری

1400/10/25

13

15

اول

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

چهارشنبه

16

18

4006

حق با علی

بانکداری

1400/11/05

13

15

اول

اقتصاد سنجی مالی

چهارشنبه

14

16

4006

عابدی فر

بانکداری

1400/11/07

13

15

اول

بازارها و نهادهای مالی

چهارشنبه

18

20

4006

هامونی

بانکداری

1400/10/28

9

11

سوم

مدیریت ریسک در بانک ها

یکشنبه

16

18

3006

رستگار سرخه

بانکداری

1400/11/07

9

11

سوم

روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها

یکشنبه

14

16

3006

پویانفر

بانکداری

1400/11/11

9

11

سوم

ابزارهای مالی اسلامی.

دوشنبه

16

18

3006

رحیمیان

بانکداری

1400/10/30

13

15

سوم

معاملات الگوریتمی

دوشنبه

20

22

3006

آرین

بانکداری

1400/11/04

9

11

 

تامین مالی پروژه ها(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

14

16

4006

یادی پور

بانکداری

1400/10/27

9

11

 

بیمه اسلامی (ویژه سیستم اموزش محور)

دوشنبه

18

20

4006

آقا محمد سمسار

بانکداری

1400/11/05

9

11

 

مدیریت مالی بین المللی(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

16

18

4006

محمدی

بانکداری

1400/11/09

13

15

اول

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

چهارشنبه

16

18

4006

حق با علی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/05

13

15

اول

تحلیل آماری

شنبه

14

16

4006

حبیب نیا

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/25

13

15

اول

مدیریت مالی پیشرفته

شنبه

16

18

4006

حیدری

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/02

13

15

اول

بازارها و نهادهای مالی

چهارشنبه

18

20

4006

هامونی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/28

9

11

اول

اقتصاد سنجی مالی

چهارشنبه

14

16

4006

عابدی فر

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/07

13

15

سوم

روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها

یکشنبه

14

16

3006

پویانفر

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/11

9

11

سوم

ابزارهای مالی اسلامی

دوشنبه

16

18

3006

رحیمیان

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/30

13

15

سوم

مهندسی مالی پیشرفته

یکشنبه

18

20

3006

رستگار سرخه

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/26

13

15

سوم

معاملات الگوریتمی

دوشنبه

20

22

3006

آرین

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/04

9

11

 

تامین مالی پروژه ها(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

14

16

4006

یادی پور

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/27

9

11

 

مدیریت مالی بین المللی(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

16

18

4006

محمدی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/09

13

15

 

بیمه اسلامی (ویژه سیستم اموزش محور)

دوشنبه

18

20

4006

آقا محمد سمسار

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/05

9

11

 

 

برنامه درسی نیمسال اول 1401-1400 گروه مالی

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از

تا

اول

مدیریت مالی پیشرفته

شنبه

16

18

4006

حیدری

بانکداری

1400/11/02

13

15

اول

تحلیل آماری

شنبه

14

16

4006

حبیب نیا

بانکداری

1400/10/25

13

15

اول

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

چهارشنبه

16

18

4006

حق با علی

بانکداری

1400/11/05

13

15

اول

اقتصاد سنجی مالی

چهارشنبه

14

16

4006

عابدی فر

بانکداری

1400/11/07

13

15

اول

بازارها و نهادهای مالی

چهارشنبه

18

20

4006

هامونی

بانکداری

1400/10/28

9

11

سوم

مدیریت ریسک در بانک ها

یکشنبه

16

18

3006

رستگار سرخه

بانکداری

1400/11/07

9

11

سوم

روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها

یکشنبه

14

16

3006

پویانفر

بانکداری

1400/11/11

9

11

سوم

ابزارهای مالی اسلامی.

دوشنبه

16

18

3006

رحیمیان

بانکداری

1400/10/30

13

15

سوم

معاملات الگوریتمی

دوشنبه

20

22

3006

آرین

بانکداری

1400/11/04

9

11

 

تامین مالی پروژه ها(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

14

16

4006

یادی پور

بانکداری

1400/10/27

9

11

 

بیمه اسلامی (ویژه سیستم اموزش محور)

دوشنبه

18

20

4006

آقا محمد سمسار

بانکداری

1400/11/05

9

11

 

مدیریت مالی بین المللی(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

16

18

4006

محمدی

بانکداری

1400/11/09

13

15

اول

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

چهارشنبه

16

18

4006

حق با علی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/05

13

15

اول

تحلیل آماری

شنبه

14

16

4006

حبیب نیا

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/25

13

15

اول

مدیریت مالی پیشرفته

شنبه

16

18

4006

حیدری

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/02

13

15

اول

بازارها و نهادهای مالی

چهارشنبه

18

20

4006

هامونی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/28

9

11

اول

اقتصاد سنجی مالی

چهارشنبه

14

16

4006

عابدی فر

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/07

13

15

سوم

روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها

یکشنبه

14

16

3006

پویانفر

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/11

9

11

سوم

ابزارهای مالی اسلامی

دوشنبه

16

18

3006

رحیمیان

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/30

13

15

سوم

مهندسی مالی پیشرفته

یکشنبه

18

20

3006

رستگار سرخه

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/26

13

15

سوم

معاملات الگوریتمی

دوشنبه

20

22

3006

آرین

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/04

9

11

 

تامین مالی پروژه ها(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

14

16

4006

یادی پور

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/10/27

9

11

 

مدیریت مالی بین المللی(ویژه سیستم آموزش محور)

دوشنبه

16

18

4006

محمدی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/09

13

15

 

بیمه اسلامی (ویژه سیستم اموزش محور)

دوشنبه

18

20

4006

آقا محمد سمسار

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1400/11/05

9

11