برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع دکترا نیمسال اول 1400 - 1401

۱۱:۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع دکترا نیمسال اول 1400 - 1401
روز اعلان:
1400/10/26

برنامه امتحانی پایان ترم  دانشجویان مقطع دکترا  نیمسال اول 1400 - 1401  

 

 

ردیف

رشته 

مقطع

فایل PDF

1

تاریخ و زمان امتحانات تمامی رشته دکترا

دکترا