برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی نیمسال اول 1400 - 1401

۰۹:۳۴
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی نیمسال اول 1400 - 1401
روز اعلان:
1400/10/25

 

برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی نیمسال اول 1400 - 1401 

 

 

ردیف

رشته 

مقطع

فایل PDF

1

تمامی رشته دانشکده فنی و مهندسی 

کارشناسی ارشد 

 

دانلود فایل تاریخ و زمان برگزاری امتحانات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خاتم