مراسم خوش امد گویی و تبادل نظر با دانشجویان ورودی جدید گروه زبان انگلیسی

۲۱:۱۲
۱۴۰۰/۱۰/۱
روز اعلان:
1400/10/03

 

مراسم خوش امد گویی و تبادل نظر با دانشجویان ورودی جدید گروه زبان انگلیسی

 

 

 

 

لینک ورود به جلسه