فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرهنگ در عصری فناوری‌های نوین و ششمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

۱۰:۴۳
۱۴۰۰/۹/۱۷
فراخوان مقاله ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
روز اعلان:
1400/11/07

 

 

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرهنگ در عصری فناوری‌های نوین و ششمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت دانشگاه خاتم