برنامه زمانی برگزاری هفته پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم سال 1400

۱۲:۱۶
۱۴۰۰/۹/۱۰
زمانبندی هفته پژوهش و فناوری
روز اعلان:
1400/10/10

 

برنامه زمانی برگزاری هفته پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم سال 1400

 

 

روز 

تاریخ 

نحوه برگزاری

برنامه 

مدرس

مخاطب

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

1400/09/21

 

آنلاین 

 

اعتبار سنجی مجلات علمی

(15-17)

 

لینک ورود به جلسه

 

 دکتر پاک خصال

 

ویژه اساتید، مدیران و سردبیران مجلات دانشگاه خاتم و سایر دانشگاه‌ها

آنلاین 

معرفی موضوعات نوین تحقیق در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع

(15-17)

 

لینک ورود به جلسه

 دکتر محمد حسین زارعی(استاد دانشگاهCoventry انگلیس)

 دکتر وحید جعفری صادقی (استاد دانشگاه Aston  انگلیس)

 دکتر حنان عموزاد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و  استاد دانشگاه

De Montfort  انگلیس)

 

 

 

 

دانشجویان دانشگاه خاتم- دانشکده­‌های مدیریت و صنایع سایر دانشگاه­‌ها

 

 

دوشنبه 

 

 

1400/09/22

 

 

آنلاین

نحوه ارائه و پرزنت اصولی

(14-16)

 

لینک ورود به جلسه

 

 

حمید باب الحوایجی

 

 

ویژه تمامی دانشجویان دانشگاه خاتم

 

 

سه شنبه

 

 

1400/09/23

 

 

آنلاین

آشنایی با آِیین نامه ارتقا اساتید

(15-17)

 

لینک ورود به جلسه

 

 

دکتر حجازی

 

 

ویژه اساتید دانشگاه خاتم

 

 

چهارشنبه 

 

 

1400/09/24

 

 

آنلاین

معرفی فرصت­های جذب اعتبارات بین‌المللی برای پروژه­‌های دانشگاهی

(14:30-16:30)

 

لینک ورود به جلسه

 

 

 دکتر طباطبائی نسب

 

 

ویژه اساتید دانشگاه خاتم

اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه خاتم(10:30-12:30)

لینک ورود به جلسه 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

1400/09/25

 

 

 

حضوری/ آنلاین

چالش ها و کاربردهای صنعتی هوش مصنوعی/یادگیری عمیق

(9-10)

 

لینک ورود به جلسه

 

 دکتر محمد خوشنویسان

(استاد پژوهشی وابسته در دانشگاه  Northeastern آمریکا

رئیس تحقیقات آکادمیک هوش مصنوعی و ریاضیات مهندسی در موسسه و آزمایشگاه هوش مصنوعی نیویورک )

 

 

ویژه تمامی اساتید و دانشجویان دانشگاه خاتم و سایر دانشگاه ها

 

 

 

 

 

شنبه

 

1400/09/27

1400/10/10

 

 

آنلاین

روش تحقیق و پروپوزال نویسی 

(12-16)

 

لینک ورود به جلسه

 

 دکتر حنان عموزاد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و  استاد دانشگاه

De Montfort انگلیس)

 

 

ویژه تمامی دانشجویان دانشگاه خاتم و سایر دانشگاه ها

 

 

1400/09/27

 

 

آنلاین

نظریه روایت و ظرفیت‌های پژوهشی آن در مطالعات ترجمه

(10-13)

 

لینک ورود به جلسه 

 

 

 دکتر کاوه بلوری

 

 

ویژه تمامی دانشجویان دانشگاه خاتم و سایر دانشگاه ها

 

 

1400/09/27

 

 

آنلاین

مسائل فنی در نگارش پروپوزال و پایان‌نامه

(13-16)

 

لینک ورود به جلسه

 

 

 دکتر محمد مهدی حاج‌ملک

 

 

ویژه تمامی دانشجویان دانشگاه خاتم و سایر دانشگاه ها

 

 

1400/09/27

 

 

آنلاین

تاریخ‌گرایی نوین در مطالعات ادبی

(16-19)

 

لینک ورود به جلسه 

 

 

دکتر هدا شبرنگ

 

 

ویژه تمامی دانشجویان دانشگاه خاتم و سایر دانشگاه ها