برگزاری نشست حوزه‌های پژوهشی و کاری مهندسی صنایع در مدیریت سلامت

۰۹:۴۱
۱۴۰۰/۹/۱۰
نشست گروه صنایع در بخش حوزه‌های پژوهشی و کاری
روز اعلان:
1400/09/21

برگزاری نشست حوزه‌های پژوهشی و کاری مهندسی صنایع در مدیریت سلامت

 

 

برگزاری نشست حوزه‌های پژوهشی و کاری مهندسی صنایع در مدیریت سلامت دانشگاه خاتم