اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی

۱۵:۰۷
۱۴۰۰/۷/۷
روز اعلان:
1400/07/14

نظر به اینکه تعدادی از پذیرفته شدگان فارغ التحصیل نظام جدید آموزشی می باشند و مدرک پیش دانشگاهی ندارند، جهت تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی می توانند مدرک دیپلم و یا ریز نمرات خود را بجای مدرک پیش دانشگاهی آپلود نمایند .

                                                                                                      امور آموزش دانشگاه خاتم