سخنرانی دکتر علیرضا سپهسالاری با موضوع "The Effect of Wealth on Worker Productivity"

۱۱:۲۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
روز اعلان:
1399/12/20

سخن‌رانی دکتر علیرضا سپهسالاری با موضوع:

 "The Effect of Wealth on Worker Productivity"

 

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه خاتم می‌باشد.