کاربرد نسل چهارم صنعت در زنجیره‌ی تامین هوش مصنوعی، بلاک‌چین

۱۴:۵۱
۱۴۰۰/۴/۱۴
روز اعلان:
1400/04/21

کاربرد نسل چهارم صنعت در زنجیره‌ی تامین هوش مصنوعی، بلاک‌چین

 

گروه مهندسی صنایع دانشگاه خاتم نخستین نشست تخصصی گروه، با موضوع زیر را برگزار می‌کند:

"در این نشست اثرات نسل چهارم صنعت بر زنجیره‌ی تامین معرفی شده و موقعیت‌های نوظهور پژوهش در این زمینه بررسی می‌شود. تمرکز بیشتر در زمینه‌ی اثرات فناوري‌هاي هوش مصنوعی و زنجیره‌ی بلوک بر زنجیره‌ی تامین می‌باشد. دو مقاله‌ی مرتبط منتشر شده این پژوهش‌گر در سال 2021 نیز معرفی می‌شوند."

این نشست با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید گروه مهندسی صنایع برگزار می‌شود.

دبیر نشست: دکتر محمدحسین جهانگیری (استادیار گروه مهندسی صنایع) چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 17:30 الی 19:30

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه خاتم می‌باشد.