سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

۱۳:۳۴
۱۳۹۴/۴/۹
روز اعلان:
1394/04/16

 

 

متن سند نهایى چشم‌انداز ٢٠ ساله جمهورى اسلامى ایران

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سند نهايی چشم‌انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، افق روشن ايران را در ١٤٠٤ هجری شمسی ترسيم کردند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، براساس اين سند راهبردی، ايران کشوری توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هويت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل خواهد بود.

 

 

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران در افق 1404 هجری شمسی، ابلاغی مقام معظم رهبری

 

با اتكال به قدرت لايزال الهی و در پرتو ايمان و عزم ملی و كوشش برنامه‌ريزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بيست ساله:

 


ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هويت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.


جامعه‌ی ايرانی در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگی‌هايی خواهد داشت:

 

  • توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخي خود و متكی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأكيد بر مردم‌سالاری دينی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعی و قضايی؛

 

  • برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوری، متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمايه اجتماعی در توليد ملی؛

 

  • امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پيوستگی مردم و حكومت؛

 

  • برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايی، تأمين اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزيع مناسب نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب؛

 

  • فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاری، انضباط، روحيه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شكوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن؛

 

  • دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسيای جنوب غربی (شامل آسيای ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهای همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاری و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل؛

 

  • الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحكيم الگوی مردم سالاری دينی، توسعه‌ی كارآمد، جامعه اخلاقی، نوانديشی و پويايی فكری و اجتماعی، تأثيرگذار بر همگرايی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعاليم اسلامی و انديشه‌های امام خمينی (ره)؛

 

  • دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
     

 

ملاحظه

 

در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخص‌های كمي كلان آن‌ها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌های بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود.