گروه حقوق

گروه حقوق دانشگاه خاتم در حال حاضر درمقطع کارشناسی ارشد در سه رشته حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالی و اقتصادی  دانشجو می پذیرد. رشته های مذکور به نحو اجمالی در ادامه معرفی می شوند:

معرفی رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصي قديمي‌ترين رشته‌ دانش حقوق و منشاء و سرچشمه ی  بسياري دیگر از شاخه های  حقوق است که بعضی از آنها ك در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شوند، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود.

حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ی رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.

چنانکه گفته شد، حقوق خصوصی به روابط بین مردم می پردازد. بخشی از مهمترین این روابط را  روابط تجاری تشکیل می دهد  که موضوع شاخه حقوق تجارت است و بخشی دیگر شامل  مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت های خارج از قرارداد مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و ادله اثبات دعوی و...  اشاره کرد.

معرفی حقوق تجارت بین الملل:

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل را مي‌ توان بررسی مجموعه‌اي از قواعد حاكم بر مبادلات تجاري ميان اشخاص حقيقي و حقوقي دانست كه واجد خصيصه  فرامرزي  يا داراي عنصري خارجي است. موضوعاتي نظير بيع بين‌المللي كالاها، حقوق حمل و نقل‌ بين‌المللي، سازمان تجارت جهاني، شركتهاي چندمليتي، تجارت الكترونيك، تعارض قوانين، حقوق انرژي و داوريهاي بين‌المللي در اين رشته مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

از اهداف رشته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين‌الملل موارد زیر را می توان نام برد:

  • آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران
  • آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها
  •  آشنایی دانشجویان با عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی
  •  آشنایی دانشجویان با سازمانها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندر کار بازرگانی بین المللی
  • تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور

معرفی رشته حقوق مالی و اقتصادی:

      این دوره یکی  از برنامه های علمی و تخصصی حقوقی است که به منظور آموزش ابعاد فقهی وحقوقی مطرح در مسایل مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی تشکیل می گردد. برنامه این دوره اهداف زیر را تعقیب می نماید:

  1. تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی مالی – اقتصادی کشور بویژه در سنگر قوه قضاییه و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در عرصه بین الملل در ارتباط با مسایل مختلف حقوقی مالی – اقتصادی.
  2. آشنایی دانشجویان با قواعد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حقوق مالی-اقتصادی، سازمانها و موسسات داخلی و بین المللی مالی و اقتصادی، عهدنامه ها و اسناد بین المللی مرتبط.

 هدف  این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررا و سیاستهای مالی-اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقا سطح آمادگی آنان برای پاسخگویی به نیازهای علمی و اجرایی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاههای مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور  با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره آموزشی دوره پذیرش دانشجو از دیگر کشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.

 
درس روز کلاس شروع پایان شماره کلاس استاد گرایش تاریخ امتحان شروع پایان
پایان نامه           حقوق تجارت بین الملل      
حقوق حمل
و نقل هوائی
و زمینی کالا
در بازرگانی
بین الملل
دو شنبه 10:00 11:00 204 نوراللهی حقوق تجارت بین الملل 1400/10/28 9:00 11:00
بیمه های
بازرگانی
بین المللی
دو شنبه 9:00 10:00 204 سجادی حقوق تجارت بین الملل 1400/10/25 13:00 15:00
مسئولیت مدنی
در تجارت
بین المللی
دو شنبه 11:00 12:00 204 لبانی حقوق تجارت بین الملل 1400/11/05 13:00 15:00
داوری
بازرگانی
بین المللی
سه شنبه 12:00 14:00 206 انصاری حقوق تجارت بین الملل 1400/11/11 9:00 11:00
پایان نامه           حقوق خصوصی      
قواعد فقه سه شنبه 10:00 12:00 205 لبانی مطلق حقوق خصوصی 1400/10/26 13:00 15:00
حقوق مدنی
تطبیقی
سه شنبه 12:00 14:00 205 سجادی حقوق خصوصی 1400/11/04 13:00 15:00
متون فقه سه شنبه 14:00 17:00 205 پارساپور حقوق خصوصی 1400/11/10 13:00 15:00
پایان نامه           حقوق مالی-اقتصادی      
حقوق مالی -
محاسباتی و بودجه
دو شنبه 11:00 13:00 206 درویشی حقوق مالی-اقتصادی 1400/11/06 13:00 15:00
حقوق پیمانکاری -
مهندسین مشاور
دو شنبه 10:00 11:00 206 لبانی مطلق حقوق مالی-اقتصادی 1400/10/30 9:00 11:00
حقوق کیفری
اقتصادی 1
دو شنبه 8:00 10:00 205 قبادی حقوق مالی-اقتصادی 1400/10/27 13:00 15:00

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.