کلیه کلاسهای دانشگاه خاتم در هفته دوم آذر (بجز روزهای تعطیل رسمی) برگزار می گردد

اطلاعیه

به اطلاع اساتید گرامی و دانشجویان عزیز می رساند که در هفته دوم آذرماه، در همه روزها به جز تعطیلات رسمی (دوشنبه مورخ 08/09/95 و چهارشنبه مورخ 10/09/95)، کلیه کلاس های دانشگاه خاتم  برقرار می باشد.

          با تشکر 
اداره آموزش