کتاب های انتشار یافته

ردیف

عنوان

مولف/مترجم

روی جلد

1 حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری نویسنده:
ابوالقاسم فخاریان
2 حقوق بین الملل سرمایه گذاری دکتر محمدصادق لبانی مطلق
3 حسابداری بین المللی

نویسندگان:
فردریک دی اس چوی، گری کی میک

مترجمین:

جوادمستوفی نور

محسن خوش طینت

4 سرمایه گذاری ارزشی دکترغلامرضا اسلامی بیدگلی
5 بانکداری بین المللی:
مبانی، فرصت ها، فنون
داود رضایی برزگر
6 مفاهیم مقدماتی علم حقوق تالیف دکترغلام حسین وحیدی
7 اقتصاد کلان مالی معاصر تالیف تاد آ.ناپ 

 ترجمه منوچهر فکری ارشاد
8 انقلاب صنعتی چهارم تالیف کلاوس شوآب

  ترجمه طوفان عزیزی
9 مدیریت پروژه های بالادستی صنعت نفت در شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) ترجمه  امیر فرجی و

محبوبه سلیمانی
10 برنامه ریزی استراتژیک

مبتنی بر سناریو
تالیف برخارد شونکر 

 ترجمه فرهاد مهمان پذیر
11   مدیریت منابع انسانی 

(از تئوری تا عمل)
 تالیف آقایان عباسعلی حاجی کریمی و ابوالحسن حسینی
12 شناخت مایکل پورتر تالیف جوان ماگرتا با همکاری مایکل پورتر
 ترجمه فرهاد مهمان پذیر