کارآموزی

  • کارورزی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجوی گرامی

 

یکی از مهمترین موضوعاتی که بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه با آن مواجه هستند، کمبود تجربه عملی یا به عبارتی کم باری رزومه کاری آنهاست که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی دانشجو خواهد داشت.

از آنجا که دوره کارورزی فرصتی طلایی را برای حضور در محیط های موفق صنعتی، تجاری و خدماتی برای دانشجو فراهم می آورد، دانشگاه خاتم شرایطی فراهم نموده تا دانشجویان از این طریق و بدون دغدغه مسئولیت ها و تبعات شغل، بتوانند به کسب تجاربی ارزشمند بپردازند.

بنابراین چنانچه در حال حاضر در موسسه ای شاغل می باشید فرم اشتغال به کار و درصورتی که فقط دانشجو هستید و متقاضی دوره کارورزی، فرم درخواست کارورزی را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 15/9/97 تحویل اداره آموزش جناب آقای کمایی فرمائید تا در اسرع وقت نسبت به صدور معرفی نامه اقدام مقتضی بعمل آید.

 

فرمهای لازم پیوست شده است  ( فرم درخواست کارورزی و فرم گواهی اشتغال به کار ممهور به مهر سازمان مذکور)

 تکمیل و تحویل یکی از این فرمها در موعد تعیین شده ضروری است.

                                                                                                                            دانشگاه خاتم

 

  • کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی