پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دوره های بین المللی‌دانشگاه خاتم در سال ۱۴۰۰:

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دوره های بین المللی‌ دانشگاه خاتم در سال ۱۴۰۰

 
رشته مواد، انرژیها، و فناوریهای کوانتومی.
ظرفیت ۲۰ نفر از رشته های مهندسی برق، مهندسي مکانیک،مهندسي مواد و مهندسي کامپیوتر‌ و علوم فیزیک و شیمی، کد رشته های ۱۷۰۳۲، ۱۷۸۰۳، ۲۲۴۷۹، ۲۲۰۴۴، ۱۹۳۴۸، ۲۳۰۵۲ (از سال جاری‌گرایش اطلاعات کوانتمی به صورت انحصاری و مشترک با دپارتمان کامپیوتر‌دانشگاه سوربن در این‌رشته ارائه میشود)
 
شرایط اختصاصی دوره:
  • انتخاب بر اساس کنکور سراسری و مصاحبه علمی.
  • برگزاری دوره بصورت مشترک با دانشگاههای سوربن و پاریس فرانسه.
  • امکان انجام پروژه های مشترک در مراکز تحقیقاتی بین المللی.
  • معافیت از پرداخت شهریه. امکان دریافت بورس تحصیلی در ایران و فرانسه.
  • اشتغال به عنوان دستیار پژوهشی در پروژه های دوره و پس از اتمام تحصیل.
  • دریافت تسهیلات شتابدهی و سرمایه گزاری در صورت رسیدن به محصول در پروژه ها. 
 
رشته نانومواد.
ظرفیت ۲۰ نفر 
کد رشته: ۲۲۵۰۸
شرایط اختصاصی دوره: امکان دریافت بورس تحصیلی. امکان انجام پروژه های مشترک در دانشگاههای برتر بین المللی. اشتغال به عنوان دستیار پژوهشی در پروژه های دوره و پس از اتمام تحصیل. دریافت تسهیلات شتابدهی و سرمایه گزاری در صورت رسیدن به محصول در پروژه ها.