پایان نامه ها

گروه مدیریت و علوم مالی

ردیف عنوان پایان نامه رشته تاریخ اطلاعات بیشتر
1 بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و نسبت های مالی در صنعت بانکداری مهندسی مالی 93/11/09 دانلود
2 نسبت کفایت سرمایه و رفتار شاخص های مالی در بانک های خصوصی ایران مهندسی مالی 93/11/09 دانلود
3