هیات امنا و موسس

اعضای محترم هیأت موسس دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی)

 حجت الاسلام والمسلمین مصطفی مرسلی
جناب آقای دکتر ایرج فاضل
جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی
جناب آقای دکتر رضا ملک زاده
جناب آقای دکتر عباس انواری
جناب آقای دکتر مجید قاسمی

 

اعضای محترم هیأت امنای دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی):

حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (احمدآبادی)-
رئیس هیات امناء
جناب آقای دکتر عباس انواری
جناب آقای دکتر سعید سهراب پور
جناب آقای دکتر سید محمدشهرتاش
( نماینده ی محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)
جناب آقای دکتر علی اکبرصالحی
جناب آقای دکتر مجید قاسمی
جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مرسلی
جناب آقای دکتر عباس مصلی نژاد