هیأت امنا دانشگاه

اعضای محترم هیأت امنای دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی):

حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (احمدآبادی)-
رئیس هیات امناء
دکترعلی اکبرصالحی
 دکترعباس انواری دکتر مجید قاسمی
دکتر سعید سهراب پور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مصطفی مرسلی
دکتر سید محمدشهرتاش
( نماینده ی محترم وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری)
دکترعباس مصلی نژاد