نشریه پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی

مجله "پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی"، با هدف انتشار یافته­ های مطالعات علمی-پژوهشی توسط دانشگاه خاتم راه اندازی شده است. پس از انتشار سه شماره، مجله جهت داوری و تعیین سطح علمی به وزارت علوم ارسال خواهد شد و در صورت اخذ مجوز علمی-پژوهشی، امتیاز مذکور به مقالات سه شماره اول نیز تخصیص خواهد یافت.

علاقمندان مقالات خود را جهت داوری و چاپ می توانند از طریق وبسایت مجله ارسال فرمایند.