نشریه‌ مدلسازی ریسک و مهندسی مالی

درباره نشریه

نشریه‌ مدلسازی ریسک و مهندسی مالی با رویکرد علمی-پژوهشی به منظور توسعه‌ی دانش سرمایه گذاری کمی کشور، شناسایی مسایل و مشکلات نهادهای فعال در بازار سرمایه، مقاله‌های علمی-پژوهشی در حوزه‌ های مهندسی مالی، معاملات پرفراوانی، مدیریت و مدلسازی ریسک و روش های کمی را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه خاتم و نیروی انسانی شامل مدیرمسؤول، سردبیر، مدیرداخلی و کارشناساسان اجرایی است.

از‌ اساتید دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه، انتشار نتایج یافته ها و پژوهش های علمی در  دو حوزه مهندسی مالی و مدلسازی ریسک می باشد. رویکرد نشریه تمرکز بر چاپ و انتشار پژوهش های کمی در حوزه های زیر می باشد:

 1. مدیریت دارایی- بدهی
 2. پیش بینی در بازارهای مالی
 3. استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک
 4. یادگیری ماشینی و مالی محاسباتی
 5. مالی عامل-محور
 6. معاملات الگوریتمی و پرفراوانی
 7. رتبه بندی اعتباری
 8. قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقه ها
 9. روش های عددی و شبیه سازی در مالی
 10. مدیریت و تحلیل ریسک مالی
 11. مدل های تصادفی در مالی
 12. ریسک سیستمیک
 13. ریسک در نهادهای مالی؛ اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی

اعضای هیات تحریریه

 • دکتراحمد پویانفر
 • دکتررضا راعی
 • دکترمحمد جلوداری ممقانی   
 • دکترشاپور محمدی    
 • دکترمحسن خوش طینت   
 • دکترسهیلا پروین    
 • دکترحسن قالیباف اصل  
 • دکترخدیجه حسنلو