موافقت وزارت علوم با ارتقا موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با ایجاد دانشکده های های فنی و مهندسی، مدیریت و علوم مالی و علوم انسانی  در موسسه آموزش عالی خاتم موافقت قطعی به عمل آورده است. همچنین این شورا با ارتقا این موسسه به دانشگاه خاتم موافقت اصولی نموده است.