مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان ورودی 1394

دانشجویان جدیدالورود 1394 باید مدارک زیر را برای ثبت نام به همراه داشته باشند.

 

  1. مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394

  2. مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی 1394

  3. فرم شماره 1( کلیه دانشجویان )

  4. فرم شماره 2 ( کلیه دانشجویان )

  5. فرم شماره 14 ( دانشجویان ارشد )

  6. فرم شماره 15( دانشجویان ارشد )

 

امور آموزش