قابل توجه دانشجویان رشته مالی(مهندسی مالی و ریسک و بانکداری)

قابل توجه دانشجویان رشته مالی
(مهندسی مالی و ریسک و بانکداری)

به آگاهی می رساند دوشنبه 95/11/18 از ساعت 4 تا 6 آقای دکتر حبیب نیا از دانشگاه از دانشگاه LSE  انگلستان ویدئو کنفرانس در خصوص انتخاب مقاله پایه، تدوین طرح پیشنهادی و تدوین پایان نامه همراه با پرسش و پاسخ خواهند بود.

حضور تمامی دانشجویان رشته مالی (ورودی های 94 که آموزش محور نیستند و تمامی ورودی های 95) الزامی است.

گروه مالی- دکترپویان فر

95/11/13