فناوری های همگرا

دپارتمان فناوری­های همگرا در اردیبهشت ۱۳۹۶ در راستای ایجاد زیرساخت علمی برای توسعه دانش­ بنیان فناوری و صنعت در کشور، در دانشگاه خاتم ایجاد شد.

این دپارتمان به همراه مجموعه آزمایشگاه­های مرتبط با آن توسط موسسه رهیافت­های نوآور برتر پاسارگاد (PIAIS) ) و همکاران بین­ المللی خود، اهداف ذیل را دنبال میکند:

  • تربیت نسل جدید از پژوهشگران، فناوران و ایده پردازان صنایع پیشرفته با تکیه بر جنبه ­های تجربی و راهکارهای آزمایشگاهی با استاندارد های بالای بین­ المللی و رهیافت­های میان ­رشته­ ای  
  • ایجاد زیرساخت علمی-فناوری جهت اعتلای صنعت دانش­ بنیان در کشور
  • پیشبرد علمی کشور در مرزهای دانش و فناوریهای نوین
  • گسترش دوره­ های آموزشی میان رشته ­ای مرتبط با فناوری

در این راستا برنامه­ های مختلف آموزشی-پژوهشی در قالب دوره­ های مشترک میان رشته ­ای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در این دپارتمان ارائه میشود.