فراخوان برگزاری سمینار با سخنرانی آقای دکتر علی حبیب نیا از اساتید مدرسه اقتصادی لندن

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برنامه سخنرانی آقای دکتر علی حبیب نیا از اساتید مدرسه اقتصادی لندنLondon School Of Economics در دو سمینار به شرح جدول زیر برگزار خواهد شد.                                                                   

از دانشجویان علاقمند دعوت می شود برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایند.

                                                                         www.ferm.ir

عنوان سخنرانی

تاریخ برگزاری

زمان برگزاری

مکان

کاربرد روش های هوش مصنوعی در بازارهای مالی و بانکداری

93/06/19

14 الی 18

موسسه آموزش عالی خاتم- تالار امام رضا

بررسی اثرات پولی بانک مرکزی بااستفاده از مدل های نوین اقتصادسنجی

93/06/22

8:30 الی 12:30

موسسه آموزش عالی خاتم- تالار امام رضا