سخنرانی دکترطاهر پیله ور و دکتر حسام صلواتی با موضوع «علوم داده در دانشگاه و صنعت» مورخ دوشنبه 25 مرداد ماه 1400 ساعت 16:00

علوم داده در دانشگاه و صنعت

 

چکیده:

داده، سرمایه ی دنیای امروز و آینده ی ما است.  درک بهتر داده های موجود، فرصت های عظیمی را در عرصه‌های فن‌آوری و اقتصادی ایجاد می کند. داده ها یی ارزش‌مند و حجیم هر روز در اشکالی گوناگون مانند متون زبان طبیعی، گفتار و تصاویر،‌ ترافیک شبکه، و گزارش های رفتار سیستم تولید می شوند و پردازش و درک آن‌ها چالش هایی بدیع در مهندسی کامپیوتر و نرم‌افزار پیش روی ما قرار می دهند.  در این رویداد، سخن‌رانان  چشم انداز پژوهش های علوم داده و کاربردهای موثر  آن را در زمینه های مختلف ترسیم خواهند کرد.

 

سخنرانان:

 • دکتر حسام صلواتی
  معاون فناوری سنا گستر سبز
  فارغ التحصیل EPFL
 • دکتر طاهر پیله ور
  استادیار دانشگاه خاتم، موسسه تیاس
  پژوهشگر پسادکتری Cambridge

 

زمان:

 • دوشنبه 25 مرداد ماه 1400، ساعت 16:00

 

لینک ثبت نام:

https://teias.institute/dsera-talk202108