ساعات پاسخگویی بخش آموزش و پژوهش به درخواستهای دانشجویان

اطلاعیه

دانشجویان گرامی جهت انجام امور آموزشی و پژوهش  تنها می­توانند روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از  ساعت   8   الی 12    و  14  الی :15:30 به اداره آموزش مراجعه نمایند .

از دانشجویان عزیز تقاضا می­شود غیر از ساعات یاد شده از مراجعه به اداره آموزش خودداری نمایند.

 

اداره آموزش و پژوهش    

94/7/19