روال پژوهشی و فرم ها

روال انجام پایان نامه دانشجویان دانشگاه خاتم

مرحله صفر: اخذ واحد پایان نامه توسط دانشجو

تذکر: دانشجویان کلیه رشته ها (به استثنای رشته MBA) موظفند طبق قوانین آموزشی، در ترم 3، واحد پایان نامه را اخذ کنند. دانشجویان رشته MBA پایان نامه را در ترم 4 اخذ خواهند کرد.

 

مرحله یکم: هماهنگی ابتدایی با مدیر محترم گروه جهت انتخاب اساتید محترم راهنما

الف) بررسی ظرفیت راهنمایی اساتید توسط مدیر گروه

ب) انتخاب استاد راهنما با هماهنگی مدیر گروه توسط دانشجو

توجه: انتخاب استاد مشاور تنها برای گروه های حسابداری و حسابرسی امکان پذیر می باشد. سایر گروه ها با هماهنگی مدیر گروه از استاد راهنمای همکار استفاده خواهند کرد.

 

مرحله دوم: انتخاب موضوع پایان نامه و استعلام عدم تکراری بودن موضوع در سایت www.irandoc.ac.ir

الف) دانشجو موظف است موضوعی مناسب و مرتبط با رشته تحصیلی خود را با هدایت استاد راهنمای خود انتخاب نماید.

ب) دانشجو موظف است به سایت ایرانداک مراجعه کرده و پس از ورود به صفحه پایگاه ثبت پایان نامه، در سامانه ثبت نام نماید.

ج) دانشجو موظف است در سایت ایرانداک با مراجعه به صفحه پیشینه ی پژوهش، نسبت به استعلام عدم تکراری بودن موضوع خود اقدام نماید.

توجه مهم: ارائه پرینت استعلام موضوع همراه با پروپوزال تهیه شده به گروه، الزامی می باشد.

د) در صورتی که موضوع تکراری نباشد دانشجو میتواند به مرحله بعد برود. در غیر اینصورت مرحله استعلام گیری با موضوعی جدید تکرار خواهد شد.

توجه: راهنمای تمامی مراحل سامانه ایرانداک در سایت آن موجود میباشد.

 

مرحله سوم: تهیه پروپوزال توسط دانشجو

توجه: فرمت پروپوزال هر رشته با سایر رشته ها متفاوت است. برای اطلاع از فرمت صحیح پروپوزال رشته خود و دانلود آن، به سایت دانشگاه خاتم، منوی پژوهش، روال پژوهشی مراجعه نمایید.

الف) دانشجو موظف است پروپوزال خود را طبق فرمت صحیح هر رشته، بصورت تایپ شده، پرینت نموده و امضا نماید.

ب) تحویل پروپوزال آماده شده به استاد راهنما. ( در صورت داشتن استاد راهنمای همکار، یک نسخه نیز به ایشان تحویل گردد )

ج) تحویل پروپوزال امضا شده توسط اساتید راهنما و راهنمای همکار (درصورت داشتن استاد راهنمای همکار) به مدیر گروه، توسط دانشجو.

 

مرحله چهارم: تصویب پروپوزال

الف) تصویب پروپوزال در شورای گروه.

ب) دانشجو موظف است تشکیل جلسه و نتیجه آن مبنی بر تصویب یا عدم تصویب پروپوزال خود را از مدیر گروه خود پیگیری نماید.

تذکر مهم: در صورت عدم تصویب پروپوزال در جلسه، دانشجو موظف است مراحل را از مرحله 2 مجددا تکرار نماید.

تذکر مهم: دانشجو موظف است در صورت تغییر عنوان پروپوزال در هر مرحله ای از فرایند پایان نامه، فرم تغییرعنوان پایان نامه (فرم شماره 1) را از سایت دانشگاه دانلود و تکمیل نموده و مراتب را به واحد پژوهش اعلام کند.

توجه: تغییر در عنوان پایان نامه، زمان دفاع از پایان نامه را 6 ماه به تعویق خواهد انداخت.

 

مرحله پنجم: ثبت پروپوزال تصویب شده در سایت ایرانداک

الف) دانشجو موظف است پس از مراجعه به سایت ایرانداک و ورود با مشخصات فردی خود، نسبت به ثبت پروپوزال تصویب شده خود در سامانه اقدام نمایند.

تذکر مهم: دانشجویان باید در زمان ثبت مشخصات پروپوزال خود دقت کنند که نام دانشگاه خود را به درستی ( دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی خاتم ) انتخاب نمایند.

ب) سایت ایرانداک پس از ثبت موفقیت آمیز مشخصات پروپوزال توسط دانشجو، یک کد رهگیری را اعلام میکند.

توجه: کد رهگیری اعلام شده در این مرحله ( مرحله ثبت مشخصات پروپوزال )، عددی هفت رقمی است که سمت چپ آن با عدد 1 شروع میشود.

ج) دانشجو موظف است صفحه نهایی سایت ایرانداک (به ایمیل دانشجو ارسال می گردد) به همراه کد رهگیری رادرسامانه آموزشیiums ارسال نمایند.

 

مرحله ششم: کار بر روی پایان نامه

 دانشجو موظف است طبق قوانین پژوهشی دانشگاه، حداقل ظرف مدت 6 ماه و حداکثر 12 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال، پایان نامه خود را تکمیل کند.

 

مرحله هفتم : روال فارغ التحصیلی

دانشجو موظف است طبق روال فارغ التحصیلی که در بخش پژوهش به اختصار توضیح داده شده است ، مراجعه فرمایند.

 

 

توجه: کلیه فرم های ذکر شده در فرایند پایان نامه، قابل دانلود از سایت دانشگاه خاتم، منوی پژوهش، روال پژوهشی می باشد.

کلیه فرم ها(PDF) (به روزرسانی شده 8 آذر 96)

 کلیه فرم ها (Word)(به روزرسانی شده 8 آذر 96)

فایل PDF روال پژوهشی

قالب پروپوزال های رشته های مختلف (به روزرسانی شده 8 آذر 96)

فرم پروپوزال گروه معماری (همه گرایش ها)

فرم پروپوزال گروه معماری (مدیریت پروژه)