دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خاتم در حال حاضر دارای 3 گروه آموزشی کارشناسی ارشد می باشد.

  • گروه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با مدیریت آقای دکترعشقی در 4 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار،معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فن آوری اطلاعات، هوش مصنوعی و رباتیکز دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد مهندسی برق با مدیریت آقای دکتربطحایی در 3 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق-کنترل، و مخابرات دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با مدیریت آقای دکتر مدرس یزدی در 4 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم بهره وری، لجستیک و زنجیره تامین، سیستم های اقتصادی-اجتماعی (سیستمهای کلان) ، ومهندسی مالی (سیستم مالی) دانشجو می پذیرد.