دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی دانشگاه خاتم در حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی کارشناسی ارشد و 1 گروه دکتری می باشد.

  • گروه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی با مدیریت سرکارخانم دکتر استاجی در 3 گرایش آموزش زبان، ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد روانشناسی وعلوم تربیتی با مدیریت سرکارخانم دکترخدابخشی کولایی در 2 گرایش مشاوره خانواده وگرایش روانشناسی عمومی دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی با مدیریت سرکار خانم دکتر پروین در 3 گرایش علوم اقتصادی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد حقوق با مدیریت آقای دکترشهبازی نیا در گرایش حقوق مالی-اقتصادی دانشجو می پذیرد.
  • گروه معماری با مدیریت آقای دکترسیمون آیوازیان در 2 گرایش کارشناسی ارشد مهندسي معماري و مديريت پروژه و ساخت دانشجو می پذیرد.
  • گروه فلسفه با مدیریت آقای دکترسیدحمیدطالب زاده در مقطع دکتری فلسفه دانشجو می پذیرد.