جلسه سی و نهم جامعه آزاد رایانش ابری ایران در موسسه خاتم برگزارشد.

جلسه 39 جامعه آزاد رایانش ابری ایران در تاریخ 30 تیر 94 از ساعت 16:00 الی 19:30 برگزار شد. میزبانی این جلسه را موسسه آموزش عالی خاتم بر عهده داشت.

موضوع جلسه:

  • کارگاه اپن استک - بخش چهارم - توسط آقای روزبه شفیعی
  • معرفی پروژه مرجع جامعه رایانش ابری ایران در حوزه استاندارد سازی

 

تصاویری از این جلسه در پایین می آید.