جستجو و تمدید در کتابخانه خاتم

 
جهت جستجو در کتابخانه خاتم اینجا را کلیک نمایید.
 
جهت استفاده از سیستم امانت به منظور تمدید کتاب، اینجا را کلیک نمایید.
 
 
به منظور آگاهی از نحوه جستجو در کتابخانه، فایل راهنمای «روند جستجوی منبع» را مطالعه نمایید.
 
به منظور یادگیری شیوه تمدید مدارک امانت داده شده، فایل راهنمای «روند تمدید کتاب» را مطالعه کنید.