جدول و آیین نامه تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 96-97