جدول شهریه ها و آیین نامه تسهیل شرایط پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

 

اطلاعات مورد نیاز پرداخت شهریه

 

 

  • کلیه مبالغ فوق به  ریال می باشد.