تاریخ های آزمون تافل

 

تاریخ آزمون های TOEFL (2021)

 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

April 2021

 

ACTIVE

April 102021

شنبه 21/01/1400

1

INACTIVE

April 212021

چهارشنبه 01/02/1400

2

CANCELED

April 242021

شنبه 04/02/1400

3

May 2021

CANCELED

May 082021

شنبه 18/02/1400

4

CANCELED

May 222021

شنبه 01/03/1400

5

INACTIVE

May 262021

چهارشنبه 05/03/1400

6

June 2021

ACTIVE

June 092021

چهارشنبه 19/03/1400

7

ACTIVE

June 192021

شنبه 29/03/1400

8

ACTIVE

June 202021

یکشنبه 30/03/1400

9

ACTIVE

June 262021

شنبه 05/04/1400

10

July 2021

ACTIVE

July 3, 2021

شنبه 12/04/1400

11

ACTIVE

July 10, 2021

شنبه19/04/1400

12

ACTIVE

July 14, 2021

چهارشنبه 23/04/1400

13

ACTIVE

July 24, 2021

شنبه 02/05/1400

14

August 2021

ACTIVE

August 07, 2021

شنبه 16/05/1400

15

ACTIVE

August 11, 2021

چهارشنبه 20/05/1400

16

ACTIVE

August 21, 2021

شنبه 30/05/1400

17

ACTIVE

August 28, 2021

شنبه 06/06/1400

18

September 2021

ACTIVE

September 4, 2021

شنبه 13/06/1400

19

ACTIVE

September 11, 2021

شنبه 20/06/1400

20

ACTIVE

September 18, 2021

شنبه 27/06/1400

21

ACTIVE

September 25, 2021

شنبه 03/07/1400

22

ACTIVE

September 29, 2021

چهارشنبه 07/07/1400

23

October 2021

ACTIVE

October 09, 2021

شنبه 17/07/1400

24

ACTIVE

October 13, 2021

چهارشنبه 21/07/1400

25

ACTIVE

October 16, 2021

شنبه 24/07/1400

26

ACTIVE

October 30, 2021

شنبه 08/08/1400

27

November 2021

ACTIVE

November 06, 2021

شنبه 15/08/1400

28

ACTIVE

November 13, 2021

شنبه 22/08/1400

29

ACTIVE

November 17, 2021

چهارشنبه 26/08/1400

30

ACTIVE

November 20, 2021

شنبه 29/08/1400

31

INACTIVE

November 27, 2021

شنبه 06/09/1400

32

ACTIVE

November 28, 2021

یکشنبه 07/09/1400

33

December 2021

INACTIVE

December 04, 2021

شنبه 13/09/1400

34

INACTIVE

December 11, 2021

شنبه 20/09/1400

35

INACTIVE

December 18, 2021

شنبه 27/09/1400

36

INACTIVE

December 19, 2021

یکشنبه 28/09/1400

37

INACTIVE

December 22, 2021

چهارشنبه 01/10/1400

38

 

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.